Zonnepanelen
Wij installeren alleen hoog rendement zonnepanelen van Bisol en Solvis. Dit zijn grote fabrikanten van zonnepanelen met elk meer dan 100 medewerkers en een productievermogen van meer dan 200 Mega Watt per jaar. Dit zijn Europese zonnepanelen fabrikanten en hebben o.a. een Duits keurmerk met een TUV certificaat en een CE keurmerk.
Alle zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van 10 of 12 jaar.

Omvormers
Wij installeren omvormers van Goodwe en SMA. Deze producten zijn ontworpen in Duitsland. Deze omvormers zijn nodig voor de elektriciteitsvoorziening. Ze hebben een waterdichtheid klasse van IP65 en kunnen buiten geplaatst worden. Omvormers zijn het hart
van het zonnepanelensysteem en zijn allen CE en TUV gecertificeerd. Ze zijn geluidloos omdat ze geen draaiende ventilatoren hebben maar koelribben voor de koeling en dus onderhoudsvrij zijn. Bovendien zijn de omvormers voorzien van Wifi waarmee u alle gegevens op uw laptop of telefoon direct kunt aflezen. Alle omvormers hebben een garantie van 5 of 10 jaar.

Montagesystemen
Wij werken o.a. met het Nederlands ClickFit montagesysteem. Dit systeem is ontworpen voor een eenvoudig snelle montage van de zonnepanelen. De aluminium rail wordt met, in hoogte en in diepte, verstelbare haken bevestigd. Deze montagesystemen zijn allen Europees gecertificeerd en hebben een CE keurmerk met een TUV kwaliteit-certificaat. Alle montagesystemen hebben een garantie van 20 jaar.

Dusopa geeft u 100% zekerheid bij een aanbetaling.
Tarieven voor de Nationale Aanbetaling Garantie vraagt u aan bij Dusop
a.

Wat is een aanbetaling
Een aanbetaling is een deel van de totaalprijs welke voor de levering betaald wordt aan de leverancier. In veel gevallen wordt om een aanbetaling gevraagd wanneer het product nog niet direct leverbaar is of als het maatproducten betreft, bijvoorbeeld bij zonnepanelen. U doet in dit geval een aanbetaling.
Waarom vraagt Dusopa een aanbetaling? Door een aanbetaling heeft Dusopa de zekerheid dat een deel van de totaalprijs betaald is en u als consument de rest van de totaalprijs ook zal betalen bij levering. U heeft immers al een deel betaald.

Waarom een aanbetaling garantie van het NWA
Voor u als consument is het doen van een aanbetaling niet zonder risico, omdat de consument bij een faillissement van de leverancier veelal de gehele aanbetaling kwijt raakt. Dit risico loopt u als consument niet, als u de mogelijkheid neemt om een Nationale Aanbetaling Garantie van het NWA te nemen.

Volledige zekerheid van levering
De aanbetaling wordt door u als consument betaald aan het NWA. Het NWA houdt de aanbetaling in depot en wordt na levering aan Dusopa doorbetaald. Hierbij heeft Dusopa de zekerheid dat de betaling na levering daadwerkelijk wordt ontvangen en biedt een Nationale Aanbetaling Garantie u als consument vervolgens volledige zekerheid dat deze de aanbetaling niet kwijtraakt en zo nodig teruggestort gaat worden.

Werkwijze
Wanneer u als consument heeft besloten een specifiek product bij Dusopa te kopen, waarbij Dusopa om een aanbetaling vraagt, gaat de werkwijze als volgt:
U als consument betaalt de aanbetaling aan het NWA, waarbij de aanbetaling aan de leverancier in één betaling wordt gedaan. Het resterende bedrag betaalt uw als consument bij aflevering / na installatie rechtstreeks aan Dusopa of als anders is overeengekomen.

Extra deelbetaling
Bij deze aanvullende mogelijkheid betaalt u als consument het gehele aankoopbedrag aan het NWA, waarbij de uitbetaling aan Dusopa in twee deelbetalingen wordt gedaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Art. 6.
Indien één van de voornoemde opties niet nadrukkelijk op de overeenkomst van het NWA vermeld staat, is een dergelijke optie niet van toepassing op de onderhavige overeenkomst en wordt in alle andere gevallen uitsluitend uitgegaan van een Nationale Aanbetaling Garantie zonder aanvullende mogelijkheden.

Aanmelden
01 Dusopa meldt de betreffende aanbetaling online aan op de website van het NWA. De overeenkomst heeft 2 delen: Nationale Aanbetaling Garantie met de gegevens van de klant, alsmede de aankoopgegevens en bedragen en een Formulier betaalgegevens, waarop u vermeldt aan wie de betaling na levering betaald dient te worden.
02 Zowel de door u als consument en Dusopa ondertekende Nationale Aanbetaling Garantie als het door Dusopa getekende formulier met betaalgegevens worden middels fax, post of mail doorgestuurd naar het NWA.
03 Het NWA bevestigt via mail de ontvangstbevestiging van het contract.
04 Tevens dient u als consument de aanbetaling overeenkomend met het bedrag op het contract over te maken aan de
NWA-stichting.                                                                                                                                                      
05 De aanbetaling is door het NWA ontvangen. Op dat moment wordt de aanbetaling door het NWA aan Dusopa bevestigt en kunt u met het productieproces beginnen.
06 De levertijd van het bestelde product gaat in, nadat Dusopa van het NWA kennis heeft genomen van ontvangst van de aanbetaling. Dusopa laat de consument als bewijs van levering een vrachtbrief/ontvangstbewijs tekenen.
07 Mocht de levering niet conform de koopovereenkomst geleverd zijn/niet compleet zijn, dan dient u de consument te vragen dat duidelijk aan te geven op de levering bon.
08 Dusopa bevestigt het NWA dat de levering heeft plaatsgevonden.
09 Dusopa stuurt het door de consument getekende Leveringsbon aan het NWA. Nadat u als consument eveneens heeft bevestigd dat de levering compleet is ontvangen zonder manco’s, zal de aanbetaling worden vrijgegeven voor een doorbetaling aan Dusopa.
10 Indien de levering niet conform de koopovereenkomst is, wordt met u als consument overlegd of de aanbetaling wel of niet kan worden vrijgegeven voor betaling aan Dusopa, of dat de aanbetaling pas kan worden vrijgegeven nadat de levering in orde is.
11 Bij onduidelijkheid hierover zal het NWA de aanbetaling niet vrijgeven voor betaling aan Dusopa.
12 Indien de levering in orde bevonden is en de aanbetaling op de door Dusopa aangegeven bankrekening is betaald, wordt dit tevens gemeld aan u als consument, waardoor de consument conform de koopovereenkomst voldaan heeft aan de verplichting betreffende de aanbetaling.
13 Na betaling van de aanbetaling aan Dusopa is de overeenkomst voor de Nationale Aanbetaling Garantie tussen Dusopa en u als klant en het NWA beëindigd.
14 Het overige nog te betalen restantbedrag voldoet u als consument na aflevering en/of installatie rechtstreeks aan Dusopa op de wijze zoals dat met u als consument en Dusopa is overeengekomen.

Wij hanteren de voorwaarden van de metaalunie

Klik hier voor de volledige tekst:   Metaalunie Voorwaarden:

Disclaimer
Ondanks de grote zorg en aandacht die Dusopa aan de samenstelling van deze website heeft besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is gepubliceerd.
Wij van Dusopa kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die op deze internetpagina’s voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetpagina’s of de links naar internetpagina’s van derden.
Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op de internetpagina’s of aan de informatie op de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze internetpagina’s en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.