Rendement Zonnepanelen
Het rendement van de zonnepanelen is afhankelijk van het aantal (zon)lichturen. In Nederland schijnt de zon gemiddeld 1035 uur per jaar: het zuiden van Nederland heeft meer zonuren dan het noorden van ons land. Daardoor is de opbrengst zuidelijk iets hoger. Ook is het rendement afhankelijk van de stand van de panelen; een hoek van 42 graden en 10 graden ZZW is ideaal. De temperatuur van de zonnepanelen is heel belangrijk, de meeste zonnepanelen werken het beste bij 25 graden Celsius. Dat wil zeggen dat de zonnepanelen in het voor- en na jaar meer opleveren als het buiten 35 graden is. De zonnepanelen kunnen wel 60 gaden worden en daarmee wordt relatief minder elektriciteit opgewekt. Zonnepanelen werken op de hoeveelheid licht en daardoor presteren ze ook bij bewolking. Schaduw kan de werking van uw installatie beïnvloeden. De kwaliteit van de panelen en de omvormer bepalen in grote mate het rendement. Onze zonnepanelen zijn van een hoge kwaliteit en hebben een goede prijs- kwaliteitverhouding, ze hebben een hoog rendement door hun lange levensduur en geven een hoge energieopbrengst. Alle onze zonnepanelen hebben een plus tolerantie in tegenstelling tot de meeste panelen van buiten Europa. Met zonnepanelen verhoogt u gelijktijdig de waarde van uw bedrijf en/of huis. 

                                                                                                        Teststation:  Dusopa Duurzaam Bouwen B.V.

Terugverdientijd zonnepanelen
In de afgelopen tien jaar is de stroomprijs met gemiddeld 11% per jaar gestegen door de energie- en duurzaamheidsbelasting, dat is meer dan een verdubbeling (Bron CBS). Wij gaan in onze conservatieve modellen uit van een zeer voorzichtige 2% prijsstijging per jaar. De huidige kosten per kWh zijn ook bepalend voor de terugverdientijd. De meterhuur en de netwerkkosten zullen niet komen te vervallen, u hebt deze immers nodig om terug te kunnen leveren.
De terugverdientijd is dan ongeveer vijf à zes jaar inclusief montagekosten. Bij zelfmontage heeft u de installatie zeker binnen vijf jaar terugverdiend en dat wil zeggen dat u een rendement op uw investering heeft van meer dan 20%. Ten opzichte van de rente bij uw bank is dit een zeer goede investering.

        
De opgewekte zonenergie wordt verrekend tegen dezelfde tarieven als wat u ervoor betaald heeft. De teruglevering wordt met het totale verbruik verrekend op de jaarnota. Dit betekent dat er alleen voor het verbruik (af te lezen op de meter) per kWh inclusief energiebelasting, duurzaamheids-belasting en BTW wordt verrekend. Tijdens het opwekken van de stroom wordt de directe gebruikte stroom niet meegerekend. Deze wordt immers niet op uw teruglevertelwerk van uw meter geregistreerd en stroomt direct vanaf de panelen naar uw elektrische apparaten in uw huis. Zo heeft u al een direct voordeel / verschil van het totaalverbruik ten opzichte van de voorgaande jaren op uw jaarlijkse afrekening. Trekt u dan de geleverde opgewekte elektriciteit die u aan het net heeft geleverd (in tijden dat u over heeft, bijvoorbeeld tijdens de vakantie) daar vanaf, dan kunt u ervoor zorgen dat er geen elektriciteit afgerekend hoeft te gaan worden. Het is raadzaam om niet meer stroom per jaar op te wekken dan het verbruik, omdat u dan de stroom moet verkopen aan de stroomleverancier.  Deze produceert stroom voor minder dan 5 cent per kWh, dus u krijgt van hen nooit meer dan 5 cent per kWh.

Wat doet u zelf zonnepanelen
U neemt contact op met uw netwerkbeheerder (dat is niet de leverancier van de elektriciteit) met het verhaal ‘Ik ga zelf stroom 
opwekken met zonnepanelen’. Deze zal u een schriftelijke bevestiging sturen met een EAN-registratienummer, deze heeft u nodig om uw tijdelijk geleverde stroom te kunnen verrekenen met uw geleverde stroom, ook wel genoemd salderen. Dan wordt gecontroleerd of uw meter de hoeveelheid geleverde stroom aan het net van de netwerkbeheerder kan registreren. Als dat niet het geval is, krijgt u gratis een nieuwe meter. Deze meter noemen ze “de slimme meter”. De slimme meter zal doorgaans aan de gasmeter gekoppeld worden. Deze meter heeft minimaal vier telwerken: 1 verbruik dag, 2 verbruik nacht en meestal op 6 levering aan net dag en op 7 levering aan het net in de nacht. Op afstand kan dan de elektriciteit en het gas afgelezen worden. Ook is het mogelijk om deze gegevens op uw computer of telefoon in beeld te krijgen.

Hoe werkt nu zo’n zonnepaneel? 
Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PVpaneel,  is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. De P staat voor het Griekse woord Photo, wat licht betekent en de V van de achternaam van de fysicus Allesandro Volta. Deze omzetting (conversie) is gebaseerd op het foto-elektrisch effect, ontdekt door Alexander Bequerel in 1839. Het belangrijkste onderdeel van een fotovoltaïsche cel is een stukje halfgeleidend materiaal dat een scheidingsvlak tussen p-type en n-type dotering bevat (fotodiode). De elektrische stroom kan maar in één richting door de zonnecel lopen. Als er (zon) licht (elektromagnetische straling) op de zonnecel valt, worden er elektronen los gestoten. Die gaan in de gewenste richting bewegen. De beweging van alle losgemaakte elektronen samen is de elektrische stroom die door de zonnecel loopt. Bij zonnepanelen wordt (zon)licht direct omgezet in energie door middel van zo genoemde zonnecellen. Om de panelen optimaal te kunnen laten werken hebben ze (zon)licht, maar ook warmte nodig van ca. 25 graden Celcius. Dus, ook met bewolkt weer, leveren de zonnepanelen een goed rendement op. De meest ideale situatie is, als de zonnepanelen geplaatst worden onder een hoek van 42 graden  (zonhoogteberekening van de gemiddelde zomer en winter) en als ze 10 graden zuidwest geplaatst worden. Op dat tijdstip heeft de zon de hoogste temperatuur en geeft, wat nog belangrijker is, het meeste licht af. Een zonnepaneel levert gelijkstroom (12V). Het kan aangesloten worden op een omvormer om wisselstroom (230V) te krijgen. De energie kan meteen gebruikt worden door de hierop aangesloten apparaten. Ook accu’s kunnen ermee worden opgeladen. Opslaan in een batterij is enkel nuttig als er geen netstroom ter beschikking is. Worden de zonnepanelen op het lichtnet aangesloten, dan kan het daar stroom aan gaan leveren. De wisselwerking tussen eigen opbrengst en het terugleveren van overschotten aan het net is veel rendabeler dan opslaan in een batterij.

Zonnecellen / Silicium  
Een zonnecel is een elektrische cel die lichtenergie omzet in bruikbare elektrische energie. Zonnecellen bestaan uit verschillende halfgeleidermaterialen die elektrisch geladen worden door licht en warmte. Bijna alle cellen in de zonnepanelen bestaan uit het halfgeleidermateriaal Silicium (Si). De foto-elektrische eigenschappen van silicium maken ze geschikt voor fotocellen.  Het meest voorkomende element op aarde is silicium (wordt uit zand gehaald) en de verwerking ervan belast het milieu minimaal. Het Silicium dat zich in cellen van de panelen bevindt, is in staat om licht en warmte van zonnestralen om te zetten in gelijkstroom. Zelfs bij een bewolkte dag wordt licht omgezet in energie. De gelijkstroom van de panelen wordt door een omvormer omgezet in een wisselstroom voor het elektriciteitsnet.

Omvormers   
Is de omvormer aangesloten op uw zonnepanelen dan gebruikt u overdag stroom afkomstig vanaf uw panelen en in de avonduren en in de nacht de stoom van de energiemaatschappij. Wettelijk mogen maximaal 2 panelen direct op uw 230V huisnetwerk worden aangesloten. Gaat u meer panelen plaatsen dan is er een aparte groep, dus een aparte kabel van omvormer naar de meterkast nodig. De meeste omvormers komen op de zolder te hangen en u kunt deze aflezen op uw computer, iPad of telefoon. Het is belangrijk dat u voor een omvormer kiest die geen draaiende ventilator heeft. Deze kunnen snel vervuilen en storing geven. Uw oude meter wordt direct na het aanmelden bij de netwerkbeheerder gratis vervangen. De oude meter is niet op terugdraaien geijkt waardoor er wettelijk geen juiste jaarstand gemeten kan worden. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met de stroom leverancier. Met de nieuwe meter, ook wel slimme meters genoemd, wordt de elektriciteit dat u meer opwekt dan dat u op dat moment verbruikt, direct aan de energiemaatschappij terug geleverd in het energienetwerk en geregistreerd. Deze terug levering aan het energienetwerk zal in mindering worden gebracht op uw jaarlijkse afrekening. Levert u per jaar meer terug met uw zonnepanelen dan dat u verbruikt heeft, dan wordt het verschil aan u terugbetaald.

Warmtepompen    

ONBEPERKT EN ROYAAL WARM TAPWATER Of OOK EEN WARM HUIS MET VLOERVERWARMING

In 2016 Subsidie duurzame energie.

Geen gasaansluiting in uw woning.

Dusopa Energy Sytems B.V. introduceert het nieuwe verwarmen. Een verwarmingsmethode die de warmte voor een groot deel uit de buitenlucht haalt, zelfs als het buiten vriest. De overige warmte is elektrisch en haalt u uit b.v. uit zonnepanelen. Uw gasverbruik en CO2-uitstoot gaan hierdoor met 100% omlaag! Terwijl u geniet van het comfort zoals u dat gewend bent. Heeft u nog een c.v. ketel dan kunt u ervoor kiezen deze te laten aansluiten op de warmtepomp voor b.v. alleen de verwarming of alleen het warme water. Hierdoor kiest u voor een klein deel gasverbruik en zijn de kosten van een warmtepomp aanzienlijk lager.

SUBSIDIE

Op de volledige lucht-water warmtepompen loopt de subsidie op tot   (€ 2.750,- subsidie)